Article

Customer NXT i samarbete med Swedma

Är du intresserad av vad som formar framtidens kundrelation? Vad du som bolag behöver göra för att fortsätta att leverera kundvärde? Då ska du delta i Customer NXT. Ett framtids- och forskningsnätverk som under våren har till uppgift att både spana in i framtiden men också – på allvar – kartlägga och förstå hur man behöver arbeta internt för att möta framtiden.

Idag vet vi, genom färska forskningsresultat, att många svenska bolag kämpar med att vara data-drivna, att producera relevant content, att kartlägga kundresan och arbeta med lojalitet i CRM-systemen – att identifiera det som verkligen kan utgöra grogrunden för värdefulla relationer, men samtidigt skala upp. Men handen på hjärtat - i verkligheten har de allra flesta fullt upp med att bara komma upp på par. Att leverera kundvärde och ta hand om de relationer man har idag är en komplex utmaning som kräver såväl fokus som ett delad övertygelse i organisationen om hur man ska arbeta kundcentrerat och huruvida det är kort-eller långsiktiga mål som ska prioriteras.

Customer NXT nätverket har två syften: dels att kartlägga vilka teknologier och beteenden som lurar runt hörnet. Vilka disruptiva krafter kommer att vända upp och ner på hur vi gör affärer, hur vi kommunicerar, hur vi organiserar bolaget för att vara konsument-centrerade på allvar? Dels att applicera ett change management-perspektiv och tillsammans reda ut vad som behövs mobiliseras internt, när det gäller såväl systemstöd, som strategiska och organisatoriska strukturer.  

Ett nätverk för dig som är genuint nyfiken på vad som kommer att forma framtidens kundlandskap, och som vill nätverka med likasinnade!

Nätverksstegen

Steg 1: Framtidsspaning
Steg 2: Strategi- och teknikanalys
Steg 3: Vi reser tillframtiden! 2 dagar i London
Steg 4: Slutrapport & frukostseminarie

Mellan varje steg anordnas kvällsföreläsningar med efterföljande AW

Nätverksmöte 7 mars: Framtidsspaning

Vi startar med att åka ut och träffa alla nätverksdeltagare enskilt (sker fortlöpande under februari) för att ta fram frågor till en enkät som sedan skickas ut till alla deltagande bolag. Vi sammanställer sedan svaren från enkäten och presenterar dem under vårt första nätverksmöte. Detta förarbete ger oss en god utgångspunkt för att fortsätta arbetet tillsammans.

Den 7 mars träffas vi för en interaktiv workshop (heldag). Vi varvar mellan med att fördjupa oss i insikter om bolagens nuvarande crm-, sälj-, och marknadsarbete och presentationer av case och trender på hur man strukturerar sitt arbete på ett modernt sätt, samt färska forskningsresultat. Vi fokuserar på att tydligt formulera utmaningar och dess orsaker: tillsammans genomlyser vi dagsläget och identifierar must-win battles på kort sikt, samt definierar hygienfaktorer för att kunna identifiera det egna bolagets position gentemot övriga. Under slutet på dagen identifieras också de mest intressanta områden som trendresearchen ska fokuseras kring.

Resultat: I slutet på dagen har vi skapat oss en god bild av utgångspunkten för bolagen.Vi har en kartbild över nuläget med insikter, och kommande utmaningar för att känna att man arbetar i framkant. Genomlysningen kommer att resultera i en god utgångspunkt för det fortsatta framtidsinriktade arbetet. Mellansteg 1 och 2 genomförs en trendresearch med fokus på de områden som definierats under den första träffen. Denna genomförs främst av Odyssey men även med inspel från nätverksdeltagarna.

 
Nätverksmöte 23 maj: Strategi- och teknikanalys

Den 23 maj träffas vi för en heldagsworkshop igen. Nu är det dags att spana in i framtiden tillsammans! Vi kartlägger de relevanta trenderna och spaningarna som vi tagit fram och strukturerar gemensamt insikterna som tydliggör omvärldens krav på organisationerna. Resultatet läggs därefter sida vid sida med resultaten från dag ett: Vi identifierar vad som krävs av organisationerna för att förbereda sig inför den identifierade framtiden i termer av strategi, teknik och organisation.


Resultat: I slutet på dagen har vi en Trendkarta med prioriterade trender, namngivna med beskrivningar och insikter för hur dessa kan mötas. Vi gör också kopplingar tillbaka till steg ett och de interna utmaningar som vi identifierat. På det sättet skapar vi oss god förståelse för de egna bolagens interna beredskap och förmåga att möta kommande skiften: Givet de kommande förändringarna, vad gör organisationen bäst på att fokusera på i dagsläget.

Nätverksmöte 5-6 sept: Vi reser till framtiden!

Under en tvådagarsresa till London besöker vi platser, bolag och lyssnar på intressanta föreläsare som ligger i framkant i arbetet med ny teknik och nya system för att etablera och underhålla kundrelationer. Vi besöker också platser, butiker, restauranger baserat på vår tidigare trendresearch – och får på det sättet en möjlighet att uppleva det som med stor sannolikhet är på väg till Norden: koncepten som skapar annorlunda kontaktytor med sina kunder!

Resultat:Under resans gång får vi möjlighet att bygga på våra insikter genom att möta och uppleva verkliga exempel. Med hem från resan har vi insikter och diskussioner som vi sällan får utrymme för i vardagen och är även bättre rustade för att se tillbaka på vårens arbete med nya referensramar och erfarenheter. Sammantaget leder detta oss till nya unika insikter!

Nätverksmöte 10 okt: Slutrapport & frukostseminarie

Slutprodukten av nätverksarbetet blir att ta fram en publik slutrapport - ett så kallat whitepaper. Den skrivs av ett författarteam bestående av Odyssey och frivilliga från nätverket. Rapporten släpps i samband med ett frukostseminarie där vi lyfter fram insikter och resultat - och självklart får alla medverkande bolag ett eget internt event där vi går igenom spaningarna med nätverksdeltagarnas egna organisationer.

Nätverkstillfällen:

Workshop (heldagar): 7/3, 23/5, 10/10
Tid: 09:00 - 16:30, frukost från kl. 08.30

Eftermiddagsföreläsningar & AW: 11/4, 4/6,26/9
Tid: 17:00 - 19.00

Londonresan: 5-6/9
Plats: SWEDMA, Kungsgatan 62 i Stockholm
Pris exkl. moms: Medlem/associerad SEK 24 999 SEK/person. Övriga 29 995 SEK.
Kursmaterial, mat & dryck ingår.
Tillkommande kostnader för resa tillLondon (cirka 15 000 SEK)


Var med från början! Antalet platser är begränsat!

Deltagande bolag är satt till max 10 st med max tre representanter från varje bolag. Bolagen ska representera olika branscher.

Gör din intresseanmälan här

Efter din anmälan ringer vi upp för att påbörja urvalsintervjun. Först när vi genomfört intervjun och du fått ett buy-in från din organisation förbinder du dig till upplägget.

Nätverket leds av PATRIK STOOPENDAHL och JENNY SONDELL

Patrik Stoopendahl är affärsantropologen som vid sidan av sin roll som Head of Strategy & Science på Odyssey doktorerar kring framtidens kundlandskap vid INSiDR (Industrial Graduate School in Digital Retailing) i Borås. Patrik är en uppskattad föreläsare och är bl.a. medförfattare till Köprevolutionen som tilldelades hedersomnämnande i tävlingen Årets marknadsföringsbok 2015.

Jenny Sondell är Market & Growth Managern som har över 20 års erfarenhet av kommunikation, relationsmarknadsföring och konceptutveckling från Media, Förlags- och Tech branschen. Jenny är också en uppskattad föreläsare och har dokumenterad erfarenhet av att starta och bygga upp nätverk - bl.a. som en av grundarna till Bonnierkoncernens nätverk för CRM chefer.

Back to More articles